Barnas Turlag Naustdal

Barnas Turlag Naustdal er ei undergruppe av Barnas Turlag Indre Sunnfjord Turlag. For å vere med på tur er det berre å møte fram, det er inga påmelding. Har de spørsmål, ta kontakt med turleiar. Alle born skal ha følgje med vaksne. Ta med mat og drikke, og kanskje litt ekstra kle. Det er ikkje krav om å vere medlem av turlaget, men ein kan melde seg inn viss ein ynskjer til kontoret i Førde eller på internett. For meir info sjå Barnas Turlag Naustdal på Facebook eller www.istur.no

Aldersgruppe: For alle

Søndag 2. februar kl. 11.00, Instedalen skianlegg. 
Bli med på KOM-DEG-UT-dag i Skileikanlegget i Instedalen.
Turleiar: Åsmund Berthelsen 93237073. Samarbeid med BT Florø.

Veke 8 (måndag 17.02 – fredag 21.02): Vinterveka i Instedalen 
 Turleiar: Åsmund Berthelsen 93237073.

Søndag 15.mars kl 11.00: Isfiskedag i samarbeid med Jakt- og fiskelaget 
Turleiar Annlaug Birkeland 99706055.

Søndag 26.april kl 11.00: Vårtur til Russenes
Turleiar: Edith Holme Smådal 95753813.

Torsdag 7.mai kl 18.00: Finn Fram – dag i Instedalen
Turleiar: Åsmund Berthelsen 93237073. I samarbeid med Orienteringsgruppa og Barneidretten i Tambarskjelvar IL.

Søndag 6.september kl 11.00: Kom-Deg-Ut–dag til Steinkorshytta 
Turleiar: Edith Holme Smådal 95753813.

5.- 9. oktober: Haustveke i Instedalen. 
Turleiar: Åsmund Berthelsen 93237073. 

Torsdag 29.okt. kl 18.00: "Mørke-orientering" 
Turleiar: Åsmund Berthelsen 932 37 073. I samarbeid med Orienteringsgruppa og Barneidretten i Tambarskjelvar Idrettslag. 

I slutten av desember (romjula) kl 17.00: Aketur 
Turleiar: Annlaug Birkeland 99706055. Sjå meir info på Facebook-side: BT Naustdal


2020 © Naustdal frivilligsentral