Aktivitetskafè

Vi ynskjer å leggje til rette for sosialt samvær og aktivitet for deg som er pensjonist. Kafèen er open kvar torsdag kl 10-14, og det er muleg å vere med på aktivitetar for dei som ynskjer.

Aldersgruppe: For alle

AktivitetskafÈ


På kyrkjelydshuset torsdagar kl 10.00 – 14.00.

Aktivitetar:

10.00: Trening ved fysioterapeut (på kommunehuset)

11.00: Bildeframsyning ved sogelaget vert annonsert på «Det skjer» 
            i Firda, og på facebooksida til Helsefremjande Eldre i Naustdal. 

12.00: Songgruppe – syng med den stemma du har!


Serviceskyss frå  heile kommunen:
Påmelding til Firda Billag, tlf. 918 96 400 innan kl. 15.30 dagen før, 
eller til 404 12 146 (Dalen) / 916 04 007 (sentrum og Fjorden).
Kr. 30,- kvar veg. 

 

Arr.: Prosjekt Helsefremjande Eldre

 

 

2020 © Naustdal frivilligsentral