Nillestova på Naustdal Sjukeheim

 

NILLESTOVA

Sosialt samvere for alle som ynskjer
på Naustdal sjukeheim

                        TYSDAG OG TORSDAG kl.10.30–14.00   
                   10.30-11.00  Vi samlast i matsalen,
                                             juice/saft/kaffi til dei som ynskjer
                             11.00-12.00  Programinnslag i matsalen
                             12.00-12.15  Trim v/ fysioterapeut      
                             12.30-13.15  Høve til å kjøpe lunsj 
 
                    Programinnslag 11 - 12: 
                              - Bingo  
                              - Film- / bilde-framsyning
                                  - Vi syng i lag
                              - Motiview-sykkel
                          
    - Seniordans - enkelte gonger
 
      Kostnad:  Inngang kr 20,- Lunsj kr 50,- Bingo kr 10,-.
 
                                                       Alle er hjarteleg velkomne!


2018 © Naustdal frivilligsentral