Nillestova på Naustdal Sjukeheim

Sosialt samvere for alle som ynskjer kvar tysdag og torsdag kl 10.30-13.30 på Naustdal sjukeheim.

 

NILLESTOVA

                        TYSDAG OG TORSDAG kl.10.30–14.00
   
                          10.30-11.00  Vi samlast i matsalen,
                                                      kaffi/saft/frukt til dei som ynskjer
                             11.00-12.00  Programinnslag i matsalen
                             12.00-12.15  Trim v/ fysioterapeut      
                             12.30-13.15  Høve til å kjøpe lunsj 

 

                    Programinnslag kl.11 - 12: 
                               - Bingo  
                               - Sitjedans
                               - Vi syng i lag
                               - Ord og uttrykk/ el.l.
                          
     - Seniordans - enkelte gonger

 

      Kostnad:  Inngang kr 20,- Lunsj kr 50,- Bingo kr 10,-.

 

                                                       Alle er hjarteleg velkomne!


2020 © Naustdal frivilligsentral